TIMELINE OF WORLD HISTORY
 

Loading
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
     
     
 
Russian Literature
     
    Old Russian literature. (10th–17th centuries)

The 18th century

The 19th century

The Silver Age. (From the 1890s to 1917)

Post-Revolutionary literature

Thaws and freezes
 
 
 
 
 
CONTENTS
  BACK NEXT    
 
 
     
 
 
 
 

Russian literature

 
 


Old Russian literature. (10th–17th centuries)

Hilarion of Kiev
Nestor

"The Song of Igor’s Campaign" Translated by Vladimir Nabokov

Avvakum Petrov

   
   
   


The 18th century

Mikhail Lomonosov
Vasily Trediakovsky
Antiokh Kantemir
Aleksandr Sumarokov
Nikolay Novikov
Aleksandr Radishchev
Ivan Khemnitser
Ivan Krylov
Mikhail Kheraskov
Ippolit Bogdanovich
Gavrila Derzhavin
Vladislav Ozerov
Denis Fonvizin
Nikolay Karamzin

   
   
   


The 19th century
 

Vasily Zhukovsky
Konstantin Batyushkov
Yevgeny Baratynsky

Aleksandr Sergeyevich Pushkin
"The Bronze Horseman" 
"Eugene Onegin"  
CANTO I, CANTO II, CANTO III, CANTO IV,
CANTO V, CANTO VI, CANTO VII, CANTO VIII

Mikhail Lermontov
"Death of the Poet"
"Mtsyri"
"The Demon
"

Aleksandr Griboyedov "Woe From Wit"

Nikolay Gogol
Fyodor Tyutchev
Afanasy Fet
Nikolay Nekrasov

Aleksandr Ostrovsky
Aleksandr Sukhovo-Kobylin
Vissarion Belinsky
Nikolay Chernyshevsky

Nikolay Dobrolyubov


Fyodor Dostoyevsky "The Idiot"

Leo Tolstoy "The Kreutzer Sonata"

Ivan Turgenev
Sergey Aksakov
Aleksandr Herzen
Ivan Goncharov
Nikolay Leskov
Mikhail Saltykov-Shchedrin
Vsevolod Garshin

Anton Chekhov "Uncle Vanya"

Pyotr Chaadayev

   
   
   


The Silver Age. (From the 1890s to 1917)


Vladimir Solovyov
Dmitry Merezhkovsky
Konstantin Balmont
Valery Bryusov
Zinaida Gippius
Fyodor Sologub
Andrey Bely

Aleksandr Blok
"Dvenadtzat" ("The Twelve")  

Vyacheslav Ivanov


Nikolay Gumilyov "Poems"

Anna Akhmatova "Poems" "Requiem" Iconography

Osip Mandelshtam
 "Tristia" "Poems"

Velimir Khlebnikov


Vladimir Mayakovsky "Poesms"

Sergey Yesenin
Leonid Andreyev
Aleksandr Kuprin
Vladimir Korolenko
Ivan Bunin
Maksim Gorky

   
   
   


Post-Revolutionary literature


Mikhail Sholokhov
Nikolay Zabolotsky
Vladislav Khodasevich
Georgy Ivanov

Marina Tsvetayeva
  "Poems"

Vladimir Nabokov

Isaak Babel
Yevgeny Zamyatin
Nikolay
Erdman
Yury Olesha
Mikhail Zoshchenko
Daniil Kharms
Boris Pilnyak
Andrey Platonov
Ilya Ilf and Yevgeny Petrov
Viktor Shklovsky
Yury Tynyanov
Mikhail Bakhtin

Mikhail Bulgakov

"Master i Margarita" ("The Master and Margarita")


Pavel Florensky

Nikolai Berdyaev
Nikolai Lossky
Sergei Bulgakov
Ivan Ilyin

Vladimir Ilich Lenin

   
   
   


Thaws and freezes


Ilya Ehrenburg
Andrei Sinyavsky
Yuli Daniel

Boris Pasternak "Poems"

Joseph Brodsky
"Poems"
Nobel Lecture  December 8, 1987


Sergei Dovlatov
Vasily Aksyonov
Georgy Vladimov
Vladimir Voynovich
Nadezhda Mandelshtam
Lydia Chukovskaya

Anatoly Kuznetsov
Varlam Shalamov
Vasily Grossman
Aleksandr
Zinovyev
Valentin Rasputin

Arkady and Boris Strugatsky
Yury Trifonov

Andrey Bitov
Venedikt Yerofeyev

Aleksandr Solzhenitsyn  
"One Day in the Life of Ivan Denisovich"


Andrei Amalrik

Alexander Galich
Lev Kopelev
Anatoly Marchenko
Victor Pelevin
Vladimir Sorokin
Dmitry Prigov
Lyudmila Petrushevskaya
Lyudmila Ulitskaya

 
 
 
 
 
CONTENTS
  BACK NEXT